Archief Cultuur in de Spiegel

Projectonderzoek

Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs was een meerjarig projectonderzoek, dat is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en SLO in samenwerking met 14 scholen primair en voortgezet onderwijs. Het werd gefinancierd door het VSBfonds, het ministerie van OCW, Fonds 21 (voorheen het SNS REAAL Fonds) en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Het was voor het eerst dat er in Nederland een zo grootschalig wetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. In Vlaanderen is in mei 2012 eenzelfde onderzoeksproject van start gegaan.


Theorie en empirisch onderzoek

Het onderzoek is gestart vanuit de vraag van het cultuur-educatieve veld naar structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs. Wat is de inhoud van cultuuronderwijs? Waarom is het belangrijk? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het onderwijs? Hoe zorg je dat het past bij de leerling?
De ambitie van de onderzoek-partners is docenten en scholen het kader te leveren van waaruit zij een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs kunnen ontwikkelen die aansluit bij hun eigen schoolvisie, die afgestemd is op hun leerlingen en is kan worden geïntegreerd in het schoolcurriculum.

In april 2010 publiceert Barend van Heusden de eerste onderzoeks-publicatie: Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs . In dit ‘zwarte boekje' zet Van Heusden zijn cultuurtheorie uiteen. Deze theorie is de basis van het empirisch deel van het onderzoek: SLO en de RuG onderzoeken met de docenten van de pilotscholen wat deze theorie kan betekenen voor het huidige cultuuronderwijs.
 

Resultaat en einde projectonderzoek Cultuur in de Spiegel

Leerplankader Cultuur in de Spiegel
Op de eindconferentie van 20 maart is met de presentatie van het leerplankader een belangrijk deel van dit onderzoekstraject afgesloten.
De Rijksuniversiteit Groningen, in het bijzonder de onderzoeksgroep cultuuronderwijs, en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, blijven nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het cultuureducatieve veld. Zij doen dit nu onafhankelijk en maken daarbij gebruik van elkaars expertise, maar niet meer binnen het samenwerkingsproject dat u kent als Cultuur in de Spiegel. 
 

Vragen 
Rijksuniversiteit Groningen
Bent u geïnteresseerd in het vervolgonderzoek bij de RUG, neem dan contact op met:
Eelco van Es
Email    e.van.es@rug.nl
website  http://www.rug.nl/cultuuronderwijs             
SLO
SLO heeft naast het leerplankader Cultuur in de Spiegel ook het leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie gepubliceerd.
Dit leerplankader en het Cultuur in de Spiegel leerplankader zijn complementair aan elkaar. Bent u benieuwd hoe deze leerplankaders zich tot elkaar verhouden en wat deze voor u kunnen betekenen ga dan naar het portal Cultuuronderwijs van het LKCA.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Astrid Rass
Email: a.rass@slo.nl
Cultuur in de Spiegel adviseurs
Wilt u met uw organisatie in gesprek over dit onderzoek en de mogelijkheden die het biedt voor uw eigen werk? Neem dan contact op met onze Cultuur in de Spiegeladviseurs.
 

Nieuwsarchief #2

Inschrijving derde editie Leergang Cultuuronderwijs 2015 geopend

Vanaf heden is de inschrijving voor de derde editie van de Leergang Cultuuronderwijs geopend. Er is plaats voor een groep van 15 tot 20 mensen. In...

Lees meer >>

Nieuwsarchief #1

Website RuG cultuuronderwijs en archief Cultuur in de Spiegel

Op de nieuwe website www.rug.nl/cultuuronderwijs treft u de volgende zaken aan: - een nieuwe plaatsbepaling van RuG Cultuuronderwijs in het veld, -...

Lees meer >>