23 oktober 2014

Adviseurs

Cultuur in de Spiegel heeft een aantal adviseurs voortgebracht, een groep intern opgeleide mensen, tevens werkzaam bij cultuureducatieve instellingen.
Op het moment bekijken we samen de mogelijkheden om deze samenwerking voort te zetten. Hierbij vinden we het belangrijk om noodzaak van dit netwerk opnieuw, ook na Cultuur in de Spiegel, vast te stellen.


Daarnaast zoeken we naar manieren om de expertise en ervaring van de adviseurs te verbinden met die van onze eigen onderzoeksgroep.

De vertaling van theorie naar praktijk is hier de verbindende factor.