• Home > Nieuwsarchief > Cultuur in de Spiegel eindconferentie en onderzoekstraject: hoe nu verder?

30 mei 2014

Cultuur in de Spiegel eindconferentie en onderzoekstraject: hoe nu verder?

Op de eindconferentie van 20 maart is met de presentatie van het leerplankader een belangrijk deel van het Cultuur in de Spiegelonderzoekstraject afgesloten. De belangstelling voor het onderzoek was boven verwachting groot. Gedurende de afgelopen jaren is er met het betrokken cultuureducatieve veld een open en kritische discussie gevoerd over de mogelijkheden die het theoretisch kader biedt bij de ontwikkeling van het Nederlands cultuuronderwijs. Zoals wij het hebben ervaren is dit een inspirerend en niet altijd eenvoudig gesprek geweest.

Het Cultuur in de Spiegeltraject is afgesloten, maar het discours gaat door, via de bekende en nieuw te creëren platforms. We zien een kennisnetwerk ontstaan dat cultuuronderwijs met een open blik vanuit een gemeenschappelijk theoretisch referentiekader analyseert en ontwikkelt. De Rijksuniversiteit Groningen, in het bijzonder de onderzoeksgroep cultuuronderwijs, en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, blijven nauw betrokken bij toekomstige ontwikkelingen in dit cultuureducatieve veld. Zij doen dit nu onafhankelijk en maken daarbij gebruik van elkaars expertise, maar niet meer binnen het samenwerkingsproject dat u kent als Cultuur in de Spiegel. Deze nieuwsbrief markeert daarom een afscheid en (niet onbelangrijk!) een nieuw begin.

Verderop in deze nieuwsbrief

Er is naar we hopen een krachtig proces in gang gezet. Zoals Barend van Heusden in zijn keynote op 20 maart memoreerde, had de aanzet hiertoe niet kunnen plaatsvinden zonder de inzet en bijdrage van u, onze partners en financiers in de afgelopen vijf jaar. De keynote staat online en is hier terug te kijken. In deze nieuwsbrief licht Barend een aantal zaken uit en plaatst hij het onderzoek in een bredere (cultuur)context.
Over de mogelijkheden van dit kennisnetwerk en over het niet altijd even gemakkelijke discours leest u in een gesprek dat Jacolien de Nooij met de projectleiders Astrid Rass en Barend van Heusden had.
Frank den Hollander liet ons tijdens de eindconferentie zien dat het theoretisch kader niet zo moeilijk en abstract is als het lijkt, maar dat een gesprek daarover met betrokkenen soms tot hilarische situaties leidt. Ook zijn lezing staat online.
Eelco van Es, de coordinator van de leergang cultuuronderwijs informeert u over de plannen die worden ontwikkeld door de onderzoeksgroep cutuuronderwijs.

U ontvangt voor of na de zomervakantie nog eenmaal een Cultuur in de Spiegel nieuwsbrief. Daarin informeren wij u over de nieuw te volgen digitale kanalen met betrekking tot het discours over cultuuronderwijs.

We willen jullie oprecht bedanken voor jullie vertrouwen en wensen van harte dat we kunnen blijven samenwerken, op weg naar een steviger cultuuronderwijs.

Namens het Cultuur in de Spiegel projectteam,
Barend van Heusden (RuG), Astrid Rass (SLO) en Hadewijch de Jong (CiS)