26 juni 2014

Na Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel is voorbij, daarmee breekt een periode na Cultuur in de Spiegel aan. We (ik schrijf hierbij namens de leerstoel Cultuur en Cognitie) hebben besloten om ons ook na dit onderzoeksproject met cultuuronderwijs te blijven bemoeien. Dit betekent dat geïnteresseerden en de mensen met wie we gedurende vijf jaar tijdens Cultuur in de Spiegel hebben samengewerkt, ook na dit project van ons zullen blijven horen.

Hoe moet deze doorlopende samenwerking vormkrijgen? We zetten in de eerste plaats een heldere nieuwe website op waar de mogelijkheden voor samenwerking duidelijk op beschreven staan. Op deze site zult u een deel van de documenten kunnen terugvinden die nu in de bibliotheek van de website van Cultuur in de Spiegel staan. Het staat iedereen vrij om hierop in te gaan.
Daarnaast zullen we reguliere bijeenkomsten organiseren waarbij het mogelijk is voor oud-CiSstrijders om elkaar te ontmoeten en de kennisuitwisseling met ons voort te zetten. Hierbij zullen mogelijk ook nieuwe partners aanschuiven, we denken hierbij bijvoorbeeld aan de cursisten van de Leergang Cultuuronderwijs. Zo zal er een kennisnetwerk kunnen ontstaan dat enkel blijft bestaan als ons publiek (u dus) daar behoefte aan blijft houden.

Eelco van Es, projectcoordinator leergang cultuuronderwijs en als Postdoc verbonden aan de onderzoeksgroep cultuuronderwijs bij de leerstoel cultuur en cognitie.