22 maart 2014

Publicatie Cultuur in de Spiegel online!

uitreiking publicatie Cultuur in de Spiegel

 

Donderdag 20 maart hebben de Rijksuniversiteit Groningen en SLO het onderzoeksproject 'Cultuur in de Spiegel' afgerond met een conferentie. Meer dan 600 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en vertegenwoordigers van culturele instellingen hebben de conferentie bezocht. De opbrengsten van het meerjarig onderzoek naar cultuuronderwijs stonden centraal in de presentaties en workshops.

Aan het eind van de dag is de publicatie Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs gepresenteerd. Hiermee wordt het mogelijk om op basis van wetenschappelijke inzichten cultuuronderwijs vorm te geven, in een doorlopende leerlijn.

De publicatie is uitgereikt aan vertegenwoordigers van twee financiers van het project: mevrouw Hammersma directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW, en de heer van Lanschot, directeur van het VSBfonds. In hun reactie benadrukten beiden het belang van cultuuronderwijs en van het project Cultuur in de Spiegel.

De opname van het plenaire deel van de conferentie met de lezing van Barend van Heusden en de presentatie van het Leerplankader door Frank den Hollander, is binnenkort te zien op www.cultuurindespiegel.nl.

Wij berichten hierover in onze nieuwsbrief van april.