30 mei 2014

Rol adviseurs Cultuur in de Spiegel in de toekomst

Tijdens het onderzoekstraject hebben we zeventien adviseurs opgeleid. Zij blijven actief en ondersteunen scholen en culturele instellingen die cultuuronderwijs willen ontwikkelen en daarbij het leerplankader gebaseerd op het theoretisch kader willen gebruiken. U kunt ook bij hen terecht wanneer u het leerplankader kunstzinnige orientatie wilt gebruiken. Dit wordt binnenkort gepubliceerd door onze partner SLO. U vindt op de website van het LKCA een notitie waarin geschetst wordt welke inhoud beide leerplankaders hebben en hoe ze zich verhouden. Het platform van de adviseurs wordt gefaciliteerd door de Raad van twaalf. De Rijksuniversiteit Groningen organiseert een jaarlijkse studiedag voor deze groep. Beide organisaties bekijken nog hoe en met wie dit platform kan worden blijven gecontinueerd.