21 maart 2014

Unifocusfilm: Barend van Heusden over cultuuronderwijs

Nieuw cultuuronderwijs

Zeshonderd vakdocenten en didactici woonden vorige week de eindconferentie bij van Cultuur in de Spiegel, een groot project van de RUG en Stichting Leerplan Ontwikkeling. Prof. Barend van Heusden ontwikkelde in het kader van Cultuur in de Spiegel een theoretisch kader voor cultuureducatie op scholen. Veertien pilotscholen werkten mee. Het is voor het eerst dat er in Nederland zo’n groot onderzoek is uitgevoerd naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.  

Barend van Heusden en Bea de Vries, directeur van de Cultuur in de Spiegel pilotschool de Kimkiel, vertellen over het onderzoek en deze Unifocusfilm.

Unifocus is het online videomagazine van de Rijksuniversiteit Groningen waarin nieuwswaardigheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie worden gepresenteerd.