01 oktober 2014

Van Cultuur in de Spiegel naar RuG Cultuuronderwijs

Dit is geen Cultuur in de Spiegel-nieuws, en toch ook wel. Hoe gaan we om met dit ‘verschil’? Laten we het eens analyseren.

Het project Cultuur in de Spiegel is in maart 2014 afgesloten met de publicatie van het leerplankader. De promovendi werken gestaag door aan hun proefschriften. De leerstoel Cultuur en Cognitie van Barend van Heusden blijft, ook na de officiële afronding van Cultuur in de Spiegel, wel betrokken bij cultuuronderwijs. We bieden onze diensten aan via een nieuwe website.

Cultuur in de Spiegel blijft bestaan, maar dan in Vlaanderen. Naast lopende projecten en de leergang cultuuronderwijs, staan we open voor nieuwe initiatieven. Een volledig overzicht van mogelijke en huidige samenwerkingsverbanden vindt u op de site.