• Home > Nieuwsarchief > Website RuG cultuuronderwijs en archief Cultuur in de Spiegel

24 oktober 2014

Website RuG cultuuronderwijs en archief Cultuur in de Spiegel


Op de nieuwe website www.rug.nl/cultuuronderwijs treft u de volgende zaken aan:

- een nieuwe plaatsbepaling van RuG Cultuuronderwijs in het veld,

- een bibliotheek waarmee u zich kunt verdiepen in onze expertise,

- een overzicht van het soort werkzaamheden dat we kunnen verrichten,

- en een opsomming van lopende en afgeronde projecten. 

Op de oude website www.cultuurindespiegel.nl  bevindt zich vanaf nu een ‘Archief Cultuur in de Spiegel’, inclusief de Driehoek (onderwerpen, vaardigheden, media).

Deze website blijft voorlopig nog in de lucht, tot we een geschikte vorm hebben gevonden om dit archief over te brengen naar de nieuwe site.