Adviseurs

In een zeer intensieve periode hebben de geselecteerde deelnemers de training 'adviseur Cultuur in de Spiegel' met succes afgerond. Tijdens de regiobijeenkomsten in maart 2012 leidden de adviseurs de workshoprondes. Nu zijn de adviseurs beschikbaar voor verdere kennisoverdracht, zodat de onderzoekers en leerplankundigen zich het laatste jaar kunnen concentreren op de ontwikkeling van de eindproducten.

Elke regio kent haar eigen adviseurs. Hieronder staan de contactpersonen per regio vermeld.