Over ons

Het onderzoek in vogelvlucht

Theorie

Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs is een meerjarig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO in samenwerking met 14 scholen primair en voortgezet onderwijs. 

Het onderzoek is gestart vanuit de vraag naar structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs. Wat is de inhoud van cultuuronderwijs? Waarom is het belangrijk? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het onderwijs? Hoe zorg je dat het past bij de leerling?

Het onderzoek van prof. dr. B.P.(Barend) van Heusden en het door hem ontwikkelde theoretisch kader vormen de basis. Met SLO en docenten van de pilotscholen is onderzocht wat deze theorie kan betekenen voor de huidige onderwijspraktijk.

Het is voor het eerst dat er in Nederland een zo grootschalig wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. In Vlaanderen is in mei 2012 eenzelfde onderzoeksproject van start gegaan.

Leerplankader

Het project resulteerde onder meer in een leerplankader, waarin een overzicht van de metacognitieve ontwikkeling (= het cultureel bewustzijn) van leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, en in hulpmiddelen en advies om vanuit dit kader cultuuronderwijs te onderbouwen en te ontwerpen.De ambitie is docenten en scholen het kader te leveren waarbinnen zij een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs kunnen ontwikkelen die aansluit bij hun eigen schoolvisie, afgestemd is op hun leerlingen.

Vlaams Nederlandse driedaagse